Loading
FREE SHIPPING PAN INDIA
Loud SpeakerLoud Speaker
Quick View
Add to cartView cart

Loud Speaker

150.00
ਹਥਲੀ ਪੁਸਤਕ ਮੰਟੋ ਦੇ ਲਿਖੇ ਰੇਖਾ ਚਿਤਰਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੋਥੀ ਹੈ। ਮੰਟੋ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੋਕਗੀਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨੇ ‘ਗੰਜੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ’ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਰੇਖਾ ਚਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਅਫਸਾਨੇ ਦਾ ਸੱਚ ਮੰਨਣ ਸਮੇਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਠ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਬੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਧੜਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਟੋ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਣ ਦਾ ਮਾਹਰ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ।
Loud SpeakerLoud Speaker
Quick View

Loud Speaker

150.00
ਹਥਲੀ ਪੁਸਤਕ ਮੰਟੋ ਦੇ ਲਿਖੇ ਰੇਖਾ ਚਿਤਰਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੋਥੀ ਹੈ। ਮੰਟੋ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੋਕਗੀਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨੇ ‘ਗੰਜੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ’ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਰੇਖਾ ਚਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਅਫਸਾਨੇ ਦਾ ਸੱਚ ਮੰਨਣ ਸਮੇਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਠ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਬੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਧੜਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਟੋ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਣ ਦਾ ਮਾਹਰ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ।
Add to cartView cart
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop
    ×